גיל פרישה

0
2697
גיל פרישה

גיל פרישה ממוצע במדינת ישראל

חוק גיל פרישה בישראל קובע מהו הגיל שבו עובד זכאי לפרוש מהעבודה ולקבל את כל הזכויות שעומדות לרשותו.
כמו כן, החוק קובע מהו גיל פרישה חובה לעומת גיל הזכאות לפרישה מוקדמת.
נכון לשנת 2016 עומד גיל הפרישה בישראל על 67 לגברים ו-62 לנשים.
לצורך השוואה, גיל הזכאות לפרישה מוקדמת הוא 60 וגיל פרישת חובה שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 לגברים ונשים.
בנוסף, עד שנת 2017 אמורה להיבחן העלאה של גיל פרישה לגמלאות לנשים לגיל 64.

מה המשמעות של גיל פרישה עבור הציבור בישראל?

המשמעות המידית של גיל הפרישה היא אפשרות לעזוב את העבודה ולקבל פנסיה בכפוף לתנאים הקבועים בדין או גיל פרישהבהסכם ההעסקה הפרטני של העובד.
זהו למעשה גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית, מה שמאפשר לקשישים ובני גיל הזהב לשמור על רמת חיים מסוימת גם אחרי הפרישה בפועל.
יש גם משמעות לגיל פרישה למגזרים מיוחדים, לצד החוק הכוללני שקובע את גיל הפרישה לגברים ונשים במשק הישראלי, קיימים הסדרים חוקיים נקודתיים.
הסדרים אלו חלים על מגזרים תעסוקתיים ייחודיים והם מחייבים התייעצות עם אנשי מקצוע לצורך מימוש הזכויות. מגזרים אלו כוללים בין היתר את עובדי צבא קבע, משטרה, שב"כ, שירותי הכבאות, שירות בתי הסוהר והעובדים בתחומים הבטחוניים.
במקביל, המגזרים בהם קיימים הסדרים חוקתיים נקודתיים כוללים את בתי המשפט, הרבנות ועוד.
מצד שני, החוק בישראל מתקן הסדרי פרישה שנקבעו בחוקים השונים וכך מעלה בשנתיים ובאופן הדרגתי את גיל הפרישה למגזרים מסוימים.

כל מה שחשוב לדעת לפני פרישה

כדאי להיערך לגמלאות ולהכיר את ההבדלים בין האופן שבו מגדיר החוק פרישה לגמלאות, פרישה מוקדמת ופרישת חובה.
מגיל פרישה אפשר לתבוע את המוסד לביטוח לאומי כדי לקבל קצבת זקנה ולעבור מבחן הכנסות.
לאחר הגעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה כבר אין צורך במבחן הכנסות, אך הוא רלוונטי מאוד בשלב הפרישה ואחראי במידה רבה על הכנסות התא המשפחתי.
לבסוף, חשוב לדעת שבהתאם לחוק האזרחים הותיקים זכאים תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה לקבל תעודת אזרח ותיק.